Mapa znaků

Mapa Znaků

Mapa znaků (Character Map) slouží jako základní nástroj k dohledání všech dostupných symbolů pro daný font. Ať už hledáte základní alfanumerické znaky, specifické cizojazyčné symboly a znaménka, matematické a různé jiné odborné značení nebo grafické prvky typu emotikony (smajlíky), na mapě znaků chybět nebudou.

Jak vyvolat mapu znaků

Mapa Znaku

Mapa Znaku

Mapa znaků je v každé verzi operačního systému Windows dostupná a vyvoláme ji velmi snadno. V nových verzích stačí vybrat ikonu Start (myší na spodní liště vlevo dole nebo pomocí klávesy Win) a přímo začít psát Mapa znaků. Pokud máte anglickou verzi OS, zadejte charmap.

Mapa znaků se ve Windows nachází standardně v adresáři s Windows\system32\charmap.exe

Práce s mapou znaků ve Windows

Práce je velmi intuitivní. Zjednodušeně stačí vybrat požadovaný font, v něm nalézt potřebný symbol a 2x na něj kliknout levým tl. myši. Symbol se následně zobrazí v dolní liště “Znaky ke zkopírování” a můžete jej pomocí známé klávesové zkratky CTRL+C zkopírovat do schránky a vložit na potřebné místo.

U znaku se zároveň zobrazí značení UNICODE (vlevo dole) i zápis z ASCII tabulky (vpravo dole).

ASCII tabulka

ASCII tabulka

ASCII tabulka (zdroj Wikipedia.org)

ASCII neboli Americký standardní kód pro výměnu informací (American Standard Code for Information Interchange) je mezinárodně uznávaná kódová tabulka, která slouží k unikátnímu značení symbolů. Tabulka obsahuje alfanumerické znaky z anglické abecedy a specifické znaky využívané v oblasti IT jako je zavináč, mřížka, dolar či ampersand. ASCII tabulka má bohatou minulost, byla uvedena již začátkem 60. let a původní kód je pouze sedmibitový. Může tedy pojmout pouze 128 znaků. Aby se tento nedostatek vykompenzoval, používá se celá řada rozšířených mezinárodních znakových sadabulka osmibitová pojme 256 (255) znaků, která však stále nestačí na vměstnání všech znaků mezinárodních abeced. Pro ty je vytvořeno UNICODE kódování, do nějž se vejde přes 100 tisíc znaků.

Další teorie k ASCII ZDE.

Jak zapisovat symboly z ASCII tabulky

Ruční zápis znaků z ASCII tabulky není nijak zvlášť složitý. Každý symbol má přidělený specifické číslo, jež zadáváme na numerické klávesnici a po celou dobu zadávání držíme tl. levý ALT. Zavináč tedy zapíšeme pomocí kl. zkratky levý ALT + 064

Zavináč na klávesnici

levý ALT + 064 = zavináč @

Prvních 127 znaků ASCII tabulky

Číslo v ASCII Zkratka (anglicky) Význam (anglicky)
0 NUL NULL character
1 SOH Start of Header
2 STX Start of Text
3 ETX End of Text
4 EOT End of Transmission
5 ENQ Enquiry
6 ACK Acknowledge
7 BEL Bell
8 BS Backspace
9 HT Horizontal Tab
10 LF Line feed
11 VT Vertical Tab
12 FF Form Feed
13 CR Carriage return
14 SO Shift Out
15 SI Shift In
16 DLE Data Link Escape
17 DC1 Device Control (XOn)
18 DC2 Device Control
19 DC3 Device Control (XOff)
20 DC4 Device Control
21 NAK Negative Acknowledge
22 SYN Synchronous Idle
23 ETB End of Transmission Block
24 CAN Cancel
25 EM End of Medium
26 SUB Substitute
27 ESC Escape
28 FS File Separator
29 GS Group Separator
30 RS Record Separator
31 US Unit Separator
32 SP (mezera) mezera
33 ! vykřičník
34 dvojité uvozovky (anglické)
35 # mřížka
36 $ dolar
37 % procento
38 & ampersand
39 apostrof / jednoduché uvozovky (anglické)
40 ( otevřená závorka
41 ) uzavřená závorka
42 * hvězdička
43 + plus
44 , čárka
45 spojovník
46 . tečka
47 / lomítko
48 0 nula
49 1 jedna
50 2 dva
51 3 tři
52 4 čtyři
53 5 pět
54 6 šest
55 7 sedm
56 8 osm
57 9 devět
58 : dvojtečka
59 ; středník
60 < znak je menší
61 = rovná se
62 > znak je větší
63 ? otazník
64 @ zavináč
65 A písmeno A
66 B písmeno B
67 C písmeno C
68 D písmeno D
69 E písmeno E
70 F písmeno F
71 G písmeno G
72 H písmeno H
73 I písmeno I
74 J písmeno J
75 K písmeno K
76 L písmeno L
77 M písmeno M
78 N písmeno N
79 O písmeno O
80 P písmeno P
81 Q písmeno Q
82 R písmeno R
83 S písmeno S
84 T písmeno T
85 U písmeno U
86 V písmeno V
87 W písmeno W
88 X písmeno X
89 Y písmeno Y
90 Z písmeno Z
91 [ otevřená hranatá závorka
92 \ zpětné lomítko
93 ] uzavřená hranatá závorka
94 ^ stříška
95 _ podtržítko
96 ` gravis (obrácená čárka)
97 a písmeno a
98 b písmeno b
99 c písmeno c
100 d písmeno d
101 e písmeno e
102 f písmeno f
103 g písmeno g
104 h písmeno h
105 i písmeno i
106 j písmeno j
107 k písmeno k
108 l písmeno l
109 m písmeno m
110 n písmeno n
111 o písmeno o
112 p písmeno p
113 q písmeno q
114 r písmeno r
115 s písmeno s
116 t písmeno t
117 u písmeno u
118 v písmeno v
119 w písmeno w
120 x písmeno x
121 y písmeno y
122 z písmeno z
123 { otevřená složená závorka
124 | svislá čára
125 } zavřená složená závorka
126 ~ tilda (vlnovka)
127 DEL (delete) smazat

 

 

Oblíbené zkratky
Víte, že:
Rozsireni Projektor
pokud pracujete s více monitory ve Windows, můžete snadno přepínat mezi režimy zobrazení rozšířit / duplikovat / první monitor / druhý monitor. Slouží k tomu klávesová zkratka Win+P
Vlastní zkratky
Příklad práce s HotkeyP

Chtěli byste si vytvořit vlastní klávesovou zkratku na vypnutí monitoru, zesílení zvuku, přeskočení písničky či spuštění aplikace? S programem HotkeyP, který je navíc zcela zdarma, je to snadné.

...více
Oblíbené znaky
Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice

podporuje desítky jazyků z celého světa

Rychlá mapa stránek
© 2021 Na klávesnici | tvorba admiva