Znaky na klávesnici

Seznam znaků na klávesnici

Zde bude průběžně aktualizován seznam všech důležitých znaků na klávesnici, jejich způsob zápisu a odkaz na článek o nich (pokud již bude napsaný).

Naposledy přidané:
A S Makronem

A s vodorovnou čárou

Makrony se v latině používají pro vyznačení dlouhých samohlásek v učebnicích a cvičebních textech. K zapsání makronu A a, tedy Ā ā budeme potřebovat textový editor, nejlépe Ms Word. …více
Numlock

NumLock na notebooku

Pokud se snažíte zjistit, jak zprovoznit numlock na notebooku, je následující článek určen právě pro Vás. Numerickou klávesnici využíváme často a hojně nejen k matematickým zápisům, ale je nezbytná například pro zápis znaků z ASCII tabulky. Absentuje-li na zařízení numerická...
Ligatury

Ligatury – dvojhlásky

Zápis dvojhlásek, tzv. ligatur Æ či Œ, případně æ či œ využijeme především v latinském jazyce, ale rovněž v norštině, dánštině či islandštině. Postup zápisu není tak snadný, jako tomu běžně bývá, navrhl jsem proto pět alternativ, jak ligatury zapisovat....
O Prehlasovane

Přehlasované O (ö/Ö)

Přehlasované znaky využijeme především pro zapsání některých německých slov, ale přehlasované ö najdeme také v abecedě švédské, estonské, finské, maďarské či dokonce romské. Přehlasované o = ö zapíšeme pomocí speciální klávesy, kterou najdeme na většině velkých klávesnic (s velkým enterem)...
Tm

Ochranná značka ™

TradeMark ™ je neregistrovaná ochranná známka/značka a její zápis provede pomocí ASCII kódu: stiskneme a podržíme tl. levý ALT a na numerické klávesnici postupně namačkáme čísla: 0, 1, 5, 3 …více
Vypustka

Výpustka …

Velmi užitečným a pro psaní důležitým znakem je tzv. výpustka, tj. tři tečky. Většinou se nesprávně zapisuje tak, že zmáčkneme třikrát za sebou klávesu pro tečku, typograficky je to však chybný zápis. Může nám rozhodit text na konci řádku, rozházet...
Stupen

Stupeň °

Stupeň se využívá především v přírodovědných odvětvích, např pro měření teploty = stupeň Celsia °C či v matematice jako úhlový stupeň. …více
Sm

Ochranná značka ℠

Service Mark ℠ je neregistrovaná značka služby a zapíšeme ji pomocí UNICODE U+2120. Postup ve Wordu je následující: Na numerické klávesnici napíšeme postupně čísla 2, 1, 2, 0, následně stiskneme klávesu levý ALT a zmáčkneme klávesu X. …více
Striska

Stříška (vokáň) ^

Symbol stříšky (vokáň, cirkumflex) zapíšeme tak, že stiskneme a podržíme pravé tl. ALT a v horní levé části klávesnice stiskneme tl. 3 (š), následně musíme ještě dopsat požadovaný symbol (číslo, písmenko) nebo prostě stiskneme mezerník a zapíše se samotná stříška....
Rights

Registrovaná ochranná známka ®

Písmeno R v kolečku značí registrovanou obchodní známku. Symbol zapíšeme pomocí ASCII kódu, tedy stiskneme a podržíme levý ALT a na numerické klávesnici postupně naťukáme číslice: 0174. Kromě registrované obchodní známky ® (značky) lze z obchodních symbolů uvést ještě ™,...
Oblíbené zkratky
Víte, že:
Rozsireni Projektor
pokud pracujete s více monitory ve Windows, můžete snadno přepínat mezi režimy zobrazení rozšířit / duplikovat / první monitor / druhý monitor. Slouží k tomu klávesová zkratka Win+P
Vlastní zkratky
Příklad práce s HotkeyP

Chtěli byste si vytvořit vlastní klávesovou zkratku na vypnutí monitoru, zesílení zvuku, přeskočení písničky či spuštění aplikace? S programem HotkeyP, který je navíc zcela zdarma, je to snadné.

...více
Oblíbené znaky
Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice

podporuje desítky jazyků z celého světa

Rychlá mapa stránek
© 2021 Na klávesnici | tvorba admiva