CTRL+Y

Ctrl Y

Klávesová zkratka CTRL+Y obecně zopakuje poslední provedenou akci, ale její použití je svázáno s jinou klávesovou zkratkou CTRL+Z, jež vrací činnost v rámci aktivního procesu o krok zpět. Poté, co se tedy vrátíme o krok zpět můžeme zase na pomyslné časové ose přejít pomocí CTRL+Y „vpřed“. Klávesová zkratka se nejčastěji využívá v audiovizuálních editačních programech, ale její použití je všeobecné.

Nicméně je třeba dodat, že klávesovou zkratku stále více programů nahrazuje za CTRL+SHIFT+Z, jež funguje stejně a zkratce CTRL+Y zůstávají věrny především programy Microsoftu (např. aplikace z kancelářského balíku Office).

Lze vrátit provedené změny?

Důležité upozornění: při použití klávesové zkratky CTRL+Y (případně CTRL+SHIFT+Z) poté, co byl proveden návrat o více kroků zpět (pomocí klávesové zkratky CTRL+Z), dojde k nenávratnému přemazání veškerých operací, jež přecházely návratu zpět.

zápis znaku: CTRL+Y
  • funkce zkratky CTRL+Y: zopakuje poslední provedenou akci
  • alternativní zápis: CTRL+SHIFT+Z

Zápis zkratky CTRL+Y na klávesnici:

Ctrl+y
Oblíbené zkratky
Víte, že:
Rozsireni Projektor
pokud pracujete s více monitory ve Windows, můžete snadno přepínat mezi režimy zobrazení rozšířit / duplikovat / první monitor / druhý monitor. Slouží k tomu klávesová zkratka Win+P
Vlastní zkratky
Příklad práce s HotkeyP

Chtěli byste si vytvořit vlastní klávesovou zkratku na vypnutí monitoru, zesílení zvuku, přeskočení písničky či spuštění aplikace? S programem HotkeyP, který je navíc zcela zdarma, je to snadné.

...více
Oblíbené znaky
Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice

podporuje desítky jazyků z celého světa

Rychlá mapa stránek
© 2020 Na klávesnici | tvorba admiva